Tochtreglement wsv de Zeemansloop, 23 april 2022

Algemeen:

wsv de Zeemansloop vraagt de wandelaars de volgende uitgangspunten aan te houden:

 1. Gebruik steeds je gezonde verstand.
 2. Houd 1,5 meter afstand en maak dit ook voor anderen mogelijk.
 3. Voorkom rechtstreeks contact met andere wandelaars en vrijwilligers.
 4. Tref aanvullende hygiënemaatregelen, zoals handen wassen.
 5. Vermijd drukte en opeenhoping van wandelaars, indien nodig wacht dan even op 1,5 meter afstand.
 6. Blijf thuis bij verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging tot 38 graden of koorts.
 7. Volg de aanwijzingen op van de aanwezige wsv de Zeemansloop-functionaris, herkenbaar aan de badge met loge voorzien van naam en functie

Voorinschrijven:
Bij voorkeur voorinschrijving ter voorkoming van drukte op het startbureau en bij de rustposten, betaling zal geschieden via wandel.nl website van de KWbN.
Na ontvangst van de betaling ontvangt u via de mail de routebeschrijving en het GPX-bestand.
Als de tocht wordt afgelast zal er een terugbetaling plaatsvinden aan de deelnemers van 50% van het inschrijfgeld, i.v.m. gemaakte kosten.

Door het online inschrijven verklaart u dat u zich zult houden aan het door wsv de Zeemansloop opgestelde tochtreglement voor deze 19e Zeemansloop.

Parkeren:
Er is ruime gratis parkeergelegenheid, vermijd contact met andere wandelaars.

Uitgangspunten:

 1. Wacht buiten op 1,5 meter afstand in het aangewezen vak totdat u van de wsv de Zeemansloop-functionaris toestemming krijgt om de startlocatie te betreden.
 2. Was uw handen voor het naar binnen gaan van de startlocatie. Wsv de Zeemansloop stelt hiervoor middelen ter beschikking.
 3. Houd 1,5 meter afstand voor het in ontvangst nemen van de routebeschrijving. U dient de bevestiging van uw voorinschrijving te printen om deze te laten controleren door onze wsv de Zeemansloop-medewerkers.
 4. Neem binnen in de startlocatie en buiten op het terras de geldende horeca richtlijnen in acht, zoals de 1,5 meter afstand bewaren, en volg steeds de aanwijzingen op van de aanwezige horecamedewerkers.
 5. Houd 1,5 meter afstand bij het toiletbezoek en was na bezoek aan het toilet uw handen.
 6. Volg de aanwijzingen op van de aanwezige wsv de Zeemansloop-functionaris, herkenbaar aan de badge met loge voorzien van naam en functie

Tijdens de wandeling:
Vermijd drukte en opeenhoping van wandelaars.Haal niet in op smalle paadjes, maar wacht even tot u weer op een breder gedeelte wandelt.Houd 1,5 meter afstand bij het passeren en geef even voldoende ruimte als u wordt

Uitgangspunten:

 1. Was uw handen voordat u bij de rust een bestelling plaatst. Wandelsportvereniging De Zeemansloop stelt hiervoor de middelen beschikbaar.
 2. Betaal digitaal.
 3. Houd bij de rust 1,5 meter afstand van andere wandelaars.
 4. Blijf niet langer dan noodzakelijk bij de rust.
 5. Volg de aanwijzingen op van de aanwezige wsv de Zeemansloop-functionaris, herkenbaar aan de badge met logo voorzien van naam en functie.
 6. Indien u wenst te zitten, gebruik dan een van de beperkt aanwezige stoelen en houd 1,5 meter afstand.

Rust:

 1. Neem binnen in de rustlocaties in de route de geldende horeca richtlijnen in acht, zoals de 1,5 meter afstand bewaren, en volg steeds de aanwijzingen op van de aanwezige horecamedewerkers.
 2. Houd 1,5 meter afstand bij het toiletbezoek en was na bezoek aan het toilet uw handen.

Finishlocatie:

 1. Neem binnen de finishlocatie en buiten op het terras de geldende horeca richtlijnen in acht, zoals 1,5 meter afstand bewaren, en volg steeds de aanwijzingen op van de aanwezige horecamedewerkers.
 2. Houd 1,5 meter afstand bij het toiletbezoek en was na bezoek aan het toilet uw handen.
 3. Verlaat de finishlocatie bij te grote drukte als u daarom gevraagd wordt, zodat ook de wandelaars die na u komen een consumptie kunnen nuttigen.

Wandel-km-boekje:

Plaatje en afstempelen wandel-km-boekje

 1. Houd 1,5 meter afstand als er een wachtrij is bij de wsv de Zeemansloop-tafel.
 2. Sla voor het afstempelen van het wandel-km-boekje het boekje open op de juiste pagina, zodat de wsv de Zeemansloop-vrijwilliger niet in contact hoeft te komen met het boekje voor het zetten van de stempel.
 3. Volg de aanwijzingen op van de aanwezige wsv de Zeemansloop-functionaris, herkenbaar aan de badge met loge voorzien van naam en functie

Noodnummer:
Indien dringend bel het calamiteitennummer bovenaan op de routebeschrijving voor overleg.

Wij verwachten dat een ieder zich houdt aan bovenstaande afspraken en regels.

Denk aan uw gezondheid en die van onze wandelaars en vrijwilligers.

Het hangt mede van uw gedrag af of andere wandelverenigingen in de toekomst ook wandeltochten mogen organiseren.

Den Haag                      
23 april 2022,                
Bestuur wsv de Zeemansloop