Jaarverslag van onze woensdagochtend wandelgrope in Zoetermeer.

Woudlopers
Onder de naam Woudlopers wordt al ruim 26 jaar wekelijks op de woensdagochtend tussen 08:00 en 12:00 uur een wandeling van 5 of 10km aangeboden vanuit wijkgebouw ’t Span in de wijk Noordhove in Zoetermeer.

Sedert begin januari 2014 is dit een wandelactiviteit van de WSV de Zeemansloop.

De route is vrijwel elke week anders, er zijn 33 routes op schrift gesteld en die 33  routes zijn er ook in tegengestelde richting, in en om Zoetermeer, maar ook zijn buitengebieden zoals het Bentwoud, de kerkpaden tussen Benthuizen en Zoeterwoude Zuidbuurt en de dijk om de Meerpolder tot de grens van Stompwijk erin begrepen.
Voor en na de wandeling kan voor een zeer schappelijke prijs aan de bar van ’t Span koffie, thee of frisdrank worden gekocht.

Men kan er voor kiezen alleen of samen met anderen de route af te leggen.

De bemensing van de bar bestaat uit vrijwilligers van de Wijkvereniging Noordhove ’68; zij zorgen ook voor het openen en afsluiten van het gebouw.
Veel van deze vrijwilligers zijn er ook al zo lang deze wandelactiviteit bestaat.

Van de deelnemers wordt een bijdrage verwacht van € 1,50, te storten in een busje met gleuf op de balie van de bar.
Er zijn wandelboekjes verkrijgbaar à € 1,00 en er is een organisatie- en datumstempel. Ook is er elke week een plaatje met foto van een op de route voorkomend gebouw of andere bezienswaardigheid.
De deelnemersbijdrage wordt gebruikt voor betaling van zaalhuur, al jaren €25,00 per woensdagochtend, en voor papier, cartridges en vervanging van printers, etc..

Het aantal deelnemers is wisselend tussen 15 en 30, veelal ouderen.

Zo nu en dan trakteert de organisatie de deelnemers op koffie/thee/frisdrank en een koek (klantenbinding).