19e Zeemansloop – 17 april 2021 – Den Haag/Scheveningen

Helaas wij als bestuur i.v.m. Corona moeten besluiten de 19e Zeemansloop van 17 april te annuleren.

In 2022 staat de 19e Zeemansloop gepland op 23 april 2022.

Wij als bestuur hopen de wandelaars dan weer te mogen begroeten.

Lidmaatschap van wsv De Zeemansloop is niet noodzakelijk om deel te nemen aan de Zeemansloop.