Lidmaatschap

Welkom Lid!

Wandelsportvereniging de Zeemansloop is een vereniging van en voor individuele leden die zich bij ons aan willen sluiten. U bent dan ook automatisch lid zijn van de KWBN.
Iedereen kan ook donateur zijn van onze vereniging, ongeacht de woonplaats, vul dan lidmaatschap formulier in met opmerking Donateur.
De contributie bedraagt € 25,00 per jaar. Hiervoor ontvangt u het magazine wandel.nl van de KWBN en een wandelpas waarmee u korting krijg op wandeltochten die georganissert worden door organisaties die aangesloten zijn bij de KWBN.

Wij trachten als de animo er is ook landelijke tochten te lopen, het wandelschema die wij willen lopen wordt in overleg met de leden samengesteld als de leden hierom vragen bij het bestuur, via een mail naar penningmeester@de-zeemansloop.nl

Met de bond wordt bedoeld de Koninklijke Wandel Bond Nederland ontstaan door de fusie eind 2014, van de twee wandelbonden de KNBLO-NL (Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Oefening – Wandelsportorganisatie Nederland) en de NWB (Nederlandse Wandelsport Bond).

Wandelsportvereniging de Zeemansloop biedt haar leden de mogelijkheid te profiteren van de voordelen die verbonden zijn aan het lidmaatschap zoals elders vermeld.
De wandelsportvereniging de Zeemansloop organiseert 1x per jaar (2e zaterdag van oktober) een bestuurstocht voor haar leden en partner ergens in Nederland.

Als u zich wilt aanmelden als lid, dan bent u van harte welkom. Wij vragen u dan om het inschrijfformulier in te vullen en naar ons op te sturen.