21e Zeemansloop op 20 april 2024

 • Starbureau:
  Op het starbureau zijn aparte tafels voor voor-inschrijving en na-inschrijving.
  Het starbureau is geopend van 07:00 tot 17:00 uur.

 • Rustpunten:
  Op de routes hebben wij diverse rustpunten, t.w
  Oma Toos 5km route,
  Pompke Eten&Drinken 10km route,
  Clubhuis HRC 15,20,30 en 40km route,
  Boerderij Meyendel 20, 30 en 40km route,
  Paviljoen de Klip 40km route
  Diverse horeca op het Wassenaars Slag
  Paviljoen “Onder de Watertoren”
 • Voorinschrijven:
  Bij voorkeur voorinschrijving en betaling via www.wandel.nl, ter voorkoming van drukte op het startbureau.
  Na verwerking van de betaling ontvangt u bevestiging via de mail met een link naar de routebeschrijving en het GPX-bestand.
  Deze link kunt u vanaf 1 april inzien.
  Als de tocht wordt afgelast, zal – i.v.m. gemaakte kosten – terugbetaling van het inschrijfgeld worden beperkt tot 50%.
  Door het online inschrijven verklaart u dat u zich zult houden aan het Tochtreglement van de WSV de Zeemansloop
 • Pin-betaling en contant
  Op het starbureau is PIN- en contant-betaling mogelijk.
 • Routeboekje
  Na ontvangst van de betaling ontvangt de wandelaar het routeboekje, voorzien van routebeschrijving(en) en kaartje(s)s van de route(s)

 • Wandel-km-boekje:
  Plaatje en stempel voor het wandel-km-boekje zijn aanwezig op het startbureauSla s.v.p. het wandel-km-boekje open op de juiste pagina voor het afstempelen.
 • Eigen Risico:
  U neemt op eigen risico deel aan deze tocht.
 • EHBO:
  Op de start locatie is EHBO aanwezig

 • Calamiteit:
  Bel bij een calamiteit onderweg altijd 112
  Kunt u niet meer verder wandelen? Bel dan de tochtleider op 06-14197010
  Er wordt dan geregeld dat u wordt opgehaald.

 • Parkeren:
  Er is in ruime mate gratis parkeergelegenheid.

 • Uitgangspunten:
  1.   Respecteer andermans eigendommen.
  2.   Respecteer de natuur en de regels van natuurterreinen.
  3.   Neem uw afval mee en deponeer dat in een afvalbak.
  4.   Respecteer andere wandelaars en voer geen luide telefoongesprekken.
  5.   Doe een stapje opzij voor een snelle wandelaar.
  6.   Volg het voetpad, indien niet aanwezig het fietspad
  7.   Loop links bij het ontbreken van voet- en fietspad en loop ook links op een
        fietspad.
  8.   Steek bij een verkeerslicht over bij groen licht voor de voetganger en ga
        indien nodig over het zebrapad
        en respecteer andere weggebruikers
  9.   Neem in de start locatie en buiten op het terras de geldende
        horeca-richtlijnen in acht en volg steeds de aanwijzingen op van de
        aanwezige horecamedewerkers.
  10. Was uw handen na toiletbezoek.
  11. Volg bij calamiteit(en) op het starbureau de aanwijzingen op van de
        aanwezige WSV de Zeemansloop-functionaris.

 • Tijdens de wandeling:
  Vermijd drukte en opeenhoping van wandelaars. Haal niet in op smalle paadjes, maar wacht even tot u weer op een breder gedeelte wandelt.

 • Route aanwijzingen:
  De routes zijn gemarkeerd met plastic bordjes met pijl en onze ‘Matroos’,
  In het door Dunea beheerde waterwingebied gebruiken we de aanwijzingen/wandelknooppunten (rood-op-geel) van het Zuid-Hollands wandelnetwerk. In het routeboekje is de wijze van routemarkering met een illustratie